شرکت بازرگانی بارز پخش

لیبل اصالت کالا

شرکت بارزپخش همواره رویکرد مشتری‌مداری و ارائه پاسخ شایسته به انتظارات مشتریان، در ارتباطی متقابل مبتنی بر اعتماد را به‌عنوان یکی از اصول و ارزش‌های کاری سرلوحه فعالیت خود قرار داده است. ساختار و لیبل اصالت کالا نیز یکی از مهترین اقدامات اجرایی بارز پخش در راستای تحقق این ارزش کاری است.

لیبل اصالت کالا

تضمین کیفیت محصول و پاسخ‌گویی در زمینه تمامی ایرادهای فنی و کیفی محصولات در سبد کالایی، تنها با ایجاد و توسعه یک ساختار اصالت کالای کارآم مقدور می‌باشد. شرکت بارزپخش با ایجاد ساختار لیبل اصالت کالا در کنار گارانتی اصلی محصول، موفق گردیده است حداکثر اطمینان خاطر از اصالت، کیفیت و به تبع آن پاسخگویی در زمینه اصلی بودن قطعات را برای فروشگاه‌‌های لوازم یدکی و خریداران تضمین نموده و گامی بلند و روبه‌جلو در زمینۀ حقوق مشتریان برداشته بیش از پیش زمینه‌تقویت ارتباط متقابل با مشتریان و پاسخگویی شایسته را فراهم نماید.

تماس با کارشناسان فروش و تامین بارزپخش

پیوستن به شبکه تأمین کنندگان و مشتریان

۰۳۴-۹۱۰۰۳۱۳۲

شرکت بارزپخش همواره رویکرد مشتری‌مداری و ارائه پاسخ شایسته به انتظارات مشتریان را به‌عنوان یکی از اصول و ارزش‌های کاری سرلوحه فعالیت خود قرار داده است و این نگرش در شعار تبلیغاتی این شرکت یعنی «بارزپخش، همواره اصیل»، نیز نمود یافته است. امید است تلاش‌های بارزپخش در تضمین کیفیت و اصالت قطعات از یکسو و پاسخگویی مناسب و صحیح به ایراد فنی از سوی دیگر زمینه‌ تقویت ارتباط متقابل با مشتریان و پاسخگویی شایسته را فراهم نماید.